Alleenstaandenclub The One and Only

In 1991 besloot een drietal alleenstaanden in clubverband activiteiten te organiseren op cultureel, recreatief en culinair gebied. Er werd een contactadvertentie geplaatst waarop een twintigtal belangstellenden reageerden. Thans telt de club ongeveer 60 leden en mag zich verblijden op groeiende belangstelling.

Onze Doelstelling

De club probeert de sociale contacten tussen alleenstaanden te bevorderen door het aanbieden van een ontmoetingscircuit en diverse activiteiten voor alleenstaanden. Op deze wijze kunnen de leden hun vrienden- en kennissenkring uitbreiden met andere alleenstaanden.

Organisatiestructuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste (minimaal) drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een van de bestuursleden is tevens contactpersoon van de activiteitencommissie.

Activiteiten

De activiteitencommissie heeft in het verleden uit 2 à 3 personen bestaan  die de kalender bedachten. Tegenwoordig worden de meeste ideeën voor activiteiten, die altijd welkom zijn, door alle leden bij het bestuur inghediend. Het voordeel van deze werkwijze is dat de activiteiten aansluiten bij het interessebeeld van de vereniging .Degene die een bepaalde activiteit aanmeldt, kan deze eventueel zelf organiseren en begeleiden. Denk hier zeker aan de informatie: datum, aanvangstijdstip, verzamelplaats, duur en kosten. Buiten het weekend worden er op bepaalde dagen activiteiten georganiseerd zoals bioscoopbezoek, wandelen en fietsen.