Alleenstaandenclub The One and Only

In 1991 besloot een drietal alleenstaanden in clubverband activiteiten te organiseren op cultureel, recreatief en culinair gebied. Er werd een contactadvertentie geplaatst waarop een twintigtal belangstellenden reageerden. Thans telt de club ongeveer 35 leden.

Onze Doelstelling

De club probeert de sociale contacten tussen alleenstaanden te bevorderen door het aanbieden van een ontmoetingscircuit en diverse activiteiten voor alleenstaanden. Op deze wijze kunnen de leden hun vrienden- en kennissenkring uitbreiden met andere alleenstaanden.

Organisatiestructuur

Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste (minimaal) drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een van de bestuursleden is tevens contactpersoon van de activiteitencommissie.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit plusminus 2 à 3 personen die de kalender bedenkt en uitgeeft. Ideeën voor activiteiten zijn altijd welkom en kunnen door alle leden worden ingediend bij de activiteitencommissie. Degene die een bepaalde activiteit aanmeldt, kan deze eventueel zelf organiseren en begeleiden.