Aspirant-Lid Worden?

U kunt zich aanmelden als aspirant-lid door contact op te nemen met Agnes, per telefoon op 077 3736060 of per e-mail naar Agnes.

Aanmeldprocedure

Na aanmelding bij het secretariaat kan men Gratis 2 maanden aspirant-lid zijn! waarbij men geacht wordt aan minimaal 3 activiteiten deel te nemen.
Alleen dan kan jij ervaren of je de activiteiten leuk vind, en of de sfeer samen met andere leden goed is. Enige tijd na de aanmelding als aspirant-lid kan het lidmaatschap worden aangeboden. Dit gebeurt door toezending van een inschrijvingsformulier en aanvullende informatie. Daadwerkelijk toetreden tot de club kan dan alleen d.m.v. inzending van dit inschrijvingsformulier en betaling van de verschuldigde contributie.
U adres en geboorte datum is voor de leden administratie,
en worden enkel gebruik om u post te sturen. En inzicht te krijgen hoe de leeftijd,s verdeling bij de Single club The One and Only Venlo is!

U adres en geboorte datum worden nooit aan derden gegeven!
Ook de Telefoon nr’s en het e-mail adres dat u als “Privé” heeft aangemerkt blijven geheim voor andere leden. Dit geld ook voor alle gegevens van aspirant leden.

De contributie

bedraagt slechts € 25,- euro per jaar. Wordt men lid in het tweede, derde of vierde kwartaal dan is de contributie tot het einde van het jaar respectievelijk € 18,75, € 12,50 of € 6,25.  De contributie moeten uiterlijk 2 weken na aanmelding worden betaald. Met nadruk wordt er op gewezen, dat het bestuur het lidmaatschap kan weigeren aan te bieden, te allen tijde kan herzien of opzeggen.

Registreren op de website

Een account aanmaken op de website is mogelijk, maar dit staat los van het lidmaatschap. Met het account kun je enkel en alleen reacties plaatsen bij bijvoorbeeld activiteiten. Leden kunnen toegang krijgen tot een forum, de webmaster dient dit handmatig te activeren.