Home Aspirant-Lid Worden?
Aspirant-Lid Worden?

U kunt zich aanmelden als aspirant-lid door contact op te nemen met Agnes, per telefoon op 077-3736060 of per e-mail naar Agnes via het formulier, onderaan deze pagina.

Aanmeldprocedure

Na aanmelding bij het secretariaat kan men GRATIS 2 maanden aspirant-lid zijn, waarbij men geacht wordt aan minimaal 3 activiteiten deel te nemen.
Alleen dan kan jij ervaren of je de activiteiten leuk vind, en of de sfeer samen met andere leden goed is. Enige tijd na de aanmelding als aspirant-lid kan het lidmaatschap worden aangeboden. Dit gebeurt door toezending van een inschrijvingsformulier en aanvullende informatie. Daadwerkelijk toetreden tot de club kan dan alleen d.m.v. inzending van dit inschrijvingsformulier en betaling van de verschuldigde contributie.
Uw adres en geboortedatum is voor de leden administratie, en worden enkel gebruik om u post te sturen, en om inzicht te krijgen hoe de leeftijdsverdeling bij de Alleenstaanden club “The One and Only” Venlo is.

Uw adres en geboortedatum worden nooit aan derden gegeven!
Ook de telefoonnummers en het e-mailadres dat u als “Privé” heeft aangemerkt blijven geheim voor andere leden. Dit geldt ook voor alle gegevens van aspirant leden.

De contributie

bedraagt slechts € 25,- euro per jaar. Wordt men lid in het tweede, derde of vierde kwartaal dan is de contributie tot het einde van het jaar respectievelijk € 18,75, € 12,50 of € 6,25. De contributie moeten uiterlijk 2 weken na aanmelding worden betaald. Met nadruk wordt erop gewezen, dat het bestuur het lidmaatschap kan weigeren, te allen tijde kan herzien of opzeggen.


  Super blije gezichten gezien.
  Nieuwe vrienden gemaakt.
  Leuke herinneringen opgedaan.
  Activiteiten georganiseerd.

  Aspirant-Lid Worden?

  U kunt zich aanmelden als aspirant-lid door contact op te nemen met Agnes, per telefoon op 077 3736060 of per e-mail naar Agnes, via het formulier.

  Na aanmelding bij het secretariaat kan men Gratis 2 maanden aspirant-lid zijn! waarbij men geacht wordt aan minimaal 3 activiteiten deel te nemen.
  Alleen dan kan jij ervaren of je de activiteiten leuk vind, en of de sfeer samen met andere leden goed is. Enige tijd na de aanmelding als aspirant-lid kan het lidmaatschap worden aangeboden. Dit gebeurt door toezending van een inschrijvingsformulier en aanvullende informatie.

  Inloggen op de website

  Klik hieronder op de inlogknop om in te loggen op de website.